logo_letnisko2

Osoby akceptujące rezerwację oraz przebywające na terenie obiektu Letnisko Rusinowo są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania regulaminu.

 1. Regulamin obiektu Letnisko Rusinowo jest udostępniony na stronie http://www.letniskorusinowo.pl/oraz w obiekcie.
 2. Obiekt Letnisko Rusinowo świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych. Przedmiotem usług jest jedynie wynajem Domów Wakacyjnych, nie zapewniając bieżącej obsługi i ochrony obiektu oraz wyposażenia w art. higieniczne i konsumpcyjne.
 3. Każdy, kto przebywa na terenie Obiektu, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku oraz bezwzględną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Do korzystania z usług i przybywania na terenie Obiektu, upoważnia dokonanie wcześniej formalności meldunkowych, okazując ważny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz uregulowanie należności, za cały okres pobytu z góry, opłacając jednocześnie na miejscu w dniu przyjazdu opłatę miejscową, według cennika.
 5. Od Gości pobierany jest zadatek, który podlega zwrotowi przy rezygnacji do 30 dni przed przyjazdem. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych w przypadku rezygnacji po upływie 30 dni przed planowanym przyjazdem). Rezygnację należy zgłosić drogą mailową na adres info@letniskorusinowo.pl
 6. Płatność powinna zostać uregulowana przelewem najpóźniej 3 dni przed przyjazdem. Jeżeli rezerwacja nie zostanie opłacona nastąpi automatyczne anulowanie rezerwacji.
 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie uprawnia do zwrotu części należności za pobyt.
 8. Płatności online można dokonać również za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Wszelkie informacje dotyczące transakcji lub reklamacji określa regulamin zamieszczony na stronie https://www.przelewy24.pl/
 9. Osoby nie posiadające rezerwacji mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 7:00 do 22:00. Po przekroczeniu limitu godzin zostanie naliczona opłata rezerwacyjna za dodatkowe osoby.
 10. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego obiektu.
 11. Domy wynajmuje się na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się od godziny 16:00 w dniu przyjazdu a kończy dnia następnego o godzinie 10:00.
 12. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania w miarę dostępności Domu. Wszelkie chęci zmiany zakwaterowania należy zgłaszać najpóźniej na dzień przed planowanym przyjazdem/wyjazdem.
 13. Wcześniejsze wykwaterowanie nie jest jednoznaczne ze zwrotem kosztu za niewykorzystany nocleg.
 14. Pozostawienie rzeczy w Domu po godzinie 10:00 może spowodować naliczenie dodatkowej opłaty.
 15. W Domach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu Gość ponosi karę grzywny w wysokości 600 PLN.
 16. Teren Domów Wakacyjnych  jest miejscem wypoczynku Na terenie całego obiektu obowiązuje przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00.
 17. Użytkownicy Domów Wakacyjnych zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, nie zakłócać spokojnego pobytu innych gości: wykonywaniem lub odtwarzaniem głośnej muzyki, zachowaniem w sposób powszechnie uznawany za nieprzyzwoity i wulgarny.
 18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także za wszelkie następstwa tych czynów.
 19. Po zakończeniu wypoczynku w dniu wyjazdu Dom Wakacyjny jest zgłaszany przez wynajmującego do odbioru administratorowi. Wynajmujący są zobowiązani do uprzątnięcia Domu przed jego opuszczeniem -wstawienie naczyń do zmywarki, wyrzucenie śmieci, opróżnienie szafek i lodówki.
 20. Na terenie obiektu zwierzęta muszą być trzymane na smyczy. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania po swoim pupilu i odpowiada za wszelkie szkody przez niego wyrządzone. Zwierzęta nie mogą spać na łóżkach ani kanapach.
 21. Na terenie Obiektu zabrania się:
 • palenia ognisk
 • używania otwartego ognia w Domach
 • palenia grilla na tarasach,
 • dewastowania infrastruktury terenu i ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń,
 • zakłócania porządku na terenie Obiektu,
 • zaśmiecania terenu Obiektu,
 • wnoszenie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa Gości,
 1. W Domach Wakacyjnych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, smażenia ryb lub trzymania produktów pozostawiających nieprzyjemny zapach. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku dopisana zostanie opłata 200zł na likwidację niepożądanego zapachu.
 2. Wszelkie odpady komunalne i śmieci należy segregować i umieszczać w oznaczonych kontenerach w wyznaczonym miejscu na zewnątrz.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia sprzętu, wynikające z jego lub odwiedzających go osób, świadomej i celowej ingerencji. Za wszelkie zniszczenia w obiekcie odpowiada Gość – osoba rezerwująca. Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa za wyrządzone szkody.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wyposażenia lub usterek technicznych, należy ten fakt niezwłocznie zgłosić u administratora w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 5. Obiekt Letnisko Rusinowo świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich do administratora obiektu.
 6. Gość ma prawo zgłosić reklamację drogą mailową na adres info@letniskorusinowo.pl. Zgłoszenie powinno obejmować pełny opis sytuacji/ zdarzenia oraz powinno zawierać dane zgłaszającego, datę oraz godzinę. Reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie wody, prądu, internetu lub pogody.
 7. Obiekt zastrzega sobie 30 dni na rozpatrzenie reklamacji i kontakt z Gościem w celu przekazania informacji drogą mailową, pisemną bądź telefoniczną.
 8. Opłata dodatkowa za utratę lub brak zwrotu klucza zostaje automatycznie naliczona w kwocie 50 PLN.
 9. Letnisko Rusinowo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, rzeczy i przedmiotów wartościowych czy też przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat.
 10. Do wjazdu samochodem na teren Obiektu, uprawnione są wyłącznie osoby wynajmujące Dom, z ograniczeniem poruszania się do niezbędnego minimum. Zapewniamy jedno miejsce parkingowe niestrzeżone, wewnątrz ogrodzonej posesji, na jeden Dom, drugie miejsce opcjonalnie w miarę dostępności miejsc.
 11. Obiekt Letnisko Rusinowo nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa wraz z jego zawartością.
 12. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi oraz ewentualne zniszczenia.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowywane będą przez 14 dni, a następnie zniszczone / przekazane na cele charytatywne / oddane do użytku publicznego.
 14. Cena wynajmu obejmuje opłaty za wszystkie media, pościel i ręczniki (jeden komplet dla każdej zgłoszonej w rezerwacji osoby) oraz sprzątanie końcowe. Gość może zamówić dodatkowo płatne sprzątanie oraz wymianę pościeli i ręczników.
 15. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest: Armwood Dariusz Brzosko, ul. Tysiąclecia 8 Otwock, nip 113 184 84 29.